Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: Investor AB ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
27 april 2012 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har meddelats att Investor AB genom sitt dotterbolag Aktiebolaget Navigare köpt 1.974.000 Wärtsilä aktier 26.4.2012. Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s gemensamma aktieinnehav överskrider nu en femtedel (20%) av röstantalet. Efter transaktionen äger Fiskars Oyj Abp och Investor AB tillsammans 40.317.168 aktier, vilket motsvarar 20,44% av Wärtsiläs aktier och röster.
 
© 2020 Wärtsilä