Irländsk minister besöker Wärtsilä BioPower kraftvärmeverk i Trollhättan

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Fackpressmeddelanden
27 april 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Idag besökte Mary Wallace, den irländska ministern för jordbruk och livsmedel med särskilt ansvar för skogsbruk, det nyligen invigda Lextorps Kraftvärmeverk i Trollhättan. Ministern togs emot av Viveca Dalhammar, styrelseordförande för Trollhättan Energi och Mats Johansson, VD för Trollhättan Energi.

I Trollhättan ansluter sig Mary Wallace till en irländsk delegation bestående av fem forskare och skogsbruksexperter som besöker Sverige under två dagar för att bekanta sig med och utvärdera kombinerad värme- och elproduktion för möjliga liknande anläggningar på Irland. Under fredagen fortsätter delegationen till Kinna för att titta på Mark’s Värmes biokraftverk.

De två biokraftverken för kombinerad värme- och elproduktion i Trollhättan och Kinna har levererats av Wärtsilä. Mark’s Värme togs i drift i början av 2005 och Lextorp kraftvärmeverk stod färdigt att leverera värme i december 2005 och el i januari 2006. Båda kraftverken består av en Wärtsilä BioPower 5 DH-anläggning som bränner biprodukter från sågverksindustrin. De har en elkapacitet på 3,5-3,6 MWe och en fjärrvärmekapacitet på 16-17 MWth. I Trollhättan motsvarar detta ca. 30% av fjärrvärmebehovet. I Kinna producerar biokraftverket, tillsammans med ett redan existerande värmeverk, fjärrvärme åt cirka 800 kunder och el-produktionen motsvarar det totala behovet av hushållsel för 2500 villor.

“Europeiska unionens direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser har medverkat till att elpriserna har stigit märkbart såväl i Sverige som på Irland och andra europeiska länder”, säger Tord Johnsson, chef för kraftverksavdelningen på Wärtsilä i Sverige. “Högre elpriser i samverkan med gröna certifikat har gjort elproduktion med hjälp av småskaliga biokraftvärmeverk till ett attraktivt alternativ för t ex kommuner som har tillgång till träbaserad biomassa och för skogsförädlingsindustrin, såsom sågverk och andra liknande industrier.”

Det finns idag fyra biokraftverk för kombinerad värme- och elproduktion levererade av Wärtsilä i Sverige. Förutom i Sverige har Wärtsilä’s BioPower anläggningar blivit sålda i Belgien, Tyskland, Finland och Irland.

Om Wärtsiläs biokraftverk:

Wärtsiläs biobränsleeldade kraftverk är effektiva och har låga miljövärden. De utgör praktiska lösningar för användning av förnyelsebar energi med minimal inverkan på miljön. Dessa kraftverkskoncept bygger på den patenterade Wärtsilä BioGrate förbränningstekniken som möjliggör förbränning av biobränslen med hög verkningsgrad och låga NOx och CO utsläpp.
BioPower-anläggningarna levereras i moduler baserade på beprövad teknik och standardiserade komponenter. Anläggningarna kan sålunda levereras och installeras på kort tid. Den beprövade teknologin resulterar i tillförlitliga kraftverk med hög automatiseringsgrad, vilket möjliggör obemannad drift.

Wärtsilä i korthet:

Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverks- lösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

Mera information on Wärtsilä finns på hemsidan www.wartsila.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tord Johnsson
Chef för kraftverksavdelningen
Wärtsilä Sweden Ab
Direkt tel: +46 (0) 31 744 46 53
Mobiltelefon: +46 (0) 70 658 38 27
E-post: tord.johnsson@wartsila.com

Maria Nystrand
Public Relations Manager, Power Plants
Wärtsilä Corporation
Direkt tel: +358 10 709 1456
Direkt fax: +358 10 709 1425
E-post: maria.nystrand@wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä