Handeln med Wärtsiläs sammanslagna aktier inleds

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
27 mars 2008 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Handeln med Wärtsiläs sammanslagna aktieserie inleds i dag 27.3.2008. Från och med i dag är handelskoden för Wärtsiläs aktie WRT1V, och varje aktie medför en röst och samma rättigheter.

Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma som hölls 19.3.2008 fattade beslut om en sammanslagning av bolagets A- och B-aktieserier till en aktieserie. Sammanslagningen av aktieserierna väntas öka intresset för bolagets aktie och leda till en ökad likviditet för aktierna.

I anslutning till sammanslagningen arrangerade Wärtsilä en vederlagsfri riktad aktieemission till ägarna av aktier i serie A, så att en (1) aktie i bolaget gavs mot varje parti om nio (9) aktier i serie A vederlagsfritt. Efter åtgärderna äger varje ägare av nio (9) A-aktier tio (10) aktier i bolaget.

I den mån som det antal aktier i serie A som ägaren av aktier i serie A har inte var delbart med nio (9) på avstämningsdagen, har de ges kvotdelarna till Nordea Bank Finland Abp som säljer aktierna som bildas på basis kvotresterna på ägarnas vägnar. Aktierna säljs offentligt i dag 27.3.2008 på Helsingfors Börs, och priset fastställs enligt rådande handelskurs. Nordea Bank Finland Abp redovisar försäljningspriset på aktierna uppskattningsvis 2.4.2008, och pengarna sätts in på penningkonton anslutna till aktieägarnas värdeandelskonton uppskattningsvis senast 7.4.2008.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä