Wärtsiläs Teknologipris år 2005 går till gasmotorteamen i bolagen i Finland och Sverige

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
27 mars 2006 kl 03:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 27.3.2006 kl. 13.00

Wärtsiläs styrelse valde gasmotorteamen i Finland och Sverige till pristagare av Teknologipriset 2005. Båda teamen har varit med om att utveckla en betydande ny teknologi för Wärtsiläs gasmotorer.

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen och Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson delar ut Teknologipriset på måndagen i Vasa.

Det ena teamet har utvecklat ett Adaptivt lastregleringssystem (Adaptive Load Balancing System) för stora gasmotorer. Tack vare det nya adaptiva lastregleringssystemet blir motorernas driftsområde bredare eftersom cylindrarnas driftspunkter automatiskt kan justeras mycket närmare varandra än i det gamla kontrollsystemet. Det här möjliggör en högre effekt och bättre verkningsgrad.

Det andra teamet har utvecklat Motorns styr- och reglerprogram, som möjliggör automatisk belastningsutjämning mellan cylindrarna i gasmotorer med gnisttändning. Verksamhetsprincipen är att optimera enskilda cylindrar. Tack vare denna teknologi kan motorns belastning ökas, kompressionsförhållandet höjas och man kan uppnå en högre verkningsgrad.

Huvudkriterierna för Teknologipriset, innovation och positiv miljöpåverkan samt tekniska och ekonomiska fördelar, stöder Wärtsiläs mål att vara ett ledande företag inom motorteknologi. Det årliga priset delades nu ut för femte gången. 

Tilläggsuppgifter: Matti Kleimola, teknologidirektör, Wärtsilä Oyj Abp, tel 010 709 5690.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt tjänster inom sjöfarts- och energisektorn. Wärtsiläs lösningar stöder kundföretagens affärsverksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä utvecklar tekniska lösningar som gynnar både kunderna och miljön. Med hjälp av innovativa produkter och tjänster har Wärtsilä som mål att vara alla sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. För att uppnå det här målet arbetar över 12 000 professionella medarbetare i 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

 

 

 

© 2020 Wärtsilä