Wärtsiläs styrelse har fattat beslut om ett nytt aktiebaserat belöningsprogram samt om en policy för rekommendation om ledningens aktieägande

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
27 januari 2017 kl 09:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse har fattat beslut om ett nytt långsiktigt aktiebaserat belöningsprogram samt om följande policy för rekommendation om aktieägande som gäller Wärtsiläs ledningsmedlemmar.

Varje ledningsmedlem förväntas anskaffa, ackumulera och behålla aktier i Wärtsilä till ett värde av den individuella ledningsmedlemmens bruttoårsinkomst. Ledningsmedlemmar ska anskaffa aktier i Wärtsilä motsvarande 50% av nettobonusen som mottagits under företagets långsiktiga bonusprogram tills ovan nämnda aktieägandenivå har uppnåtts. Aktierna ska anskaffas via en tredje parts börsmäklare på aktiemarknaden under tio på varandra följande börsdagar efter publiceringen av Wärtsiläs finansiella resultat för det sista året i varje enskilt bonusprogram.

Wärtsiläs bonusprogram 2016 omfattar 2.139.000 bonusrätter. Bonusutbetalningen baseras på aktiens värdeutveckling under en treårsperiod baserat på ett aktievärde på EUR 48,57. Bonusen kan inte överstiga EUR 18,21 per bonusrätt och beaktar 100% av de utbetalade dividenderna. Bonusen för programmet 2016 förfaller till betalning i februari 2020. Bonusprogrammet gäller Wärtsiläs högsta ledning som innefattar ungefär 100 direktörer.

Mer information om principerna gällande Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram finns i bolagets rapport om löner och belöningar och på webbplatsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kari Hietanen
Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com 

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och medierelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä