Rättelse till Wärtsilä Oyj Abp:s kallelse till bolagsstämman

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
27 januari 2012 kl 18:50 E. Europe Standard Time

I Wärtsilä Oyj Abp:s kallelse till bolagsstämman, som publicerades idag, har 2.3.2012 angivits som datumet då ägare till förvaltarregistrerade aktier skall vara antecknade i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Det rätta datumet skall vara 5.3.2012. 

Den rätta texten lyder därmed:

Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 27.2.2012 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 5.3.2012  kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

 

© 2020 Wärtsilä