Ceremoni vid första spadtaget för Wärtsilä-byggd LNG-terminal i Fredrikshamn

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
26 september 2018 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Vid en ceremoni den 25 september togs det första spadtaget för Hamina LNG-terminalen som ska konstrueras och byggas av Wärtsilä. Finlands finansminister Petteri Orpo, lokala tjänstemän samt chefer från Hamina LNG Oy och Wärtsilä deltog i ceremonin.

Terminalen, som har en kapacitet på 30 000 m3, möjliggör lagring av flytande naturgas (LNG), som kan förgasas och skickas ut till det befintliga distributionsnätverket som betjänar både den regionala och nationella marknaden. Terminalen kommer även att ha ett område för att lasta LNG i tankbilar samt möjlighet att lasta LNG på bunkerpråmar och mindre tankfartyg. Grunden till terminalens tank är redan gjuten, och anläggningen beräknas vara i full drift under 2020.

Projektet ingår i den globala expansionen av marknaden för LNG-infrastruktur. Wärtsilä spelar alltjämt en viktig roll i den utvecklingen genom sina ingående insikter och kunskaper om värdekedjan för LNG, och sitt omfattande utbud av LNG-relaterade lösningar. 

”Den här nya terminalen blir ett viktigt tillskott till Finlands gasinfrastruktur och kommer att bidra till vår ambition om att förse lokala industrier och företag med tillförlitlig och ren energi. Vi uppskattar Wärtsiläs breda kompetens i LNG-teknik som gjort det här projektet möjligt”, säger Markku Tommiska, vd för Haminan Energia Oy.

Alexandre Eykerman, Wärtsiläs direktör för LNG-lösningar, tillägger: ”Det här projektet ligger helt i linje med Wärtsiläs strävan att använda LNG-bränsle för att minska energiproduktionens miljöpåverkan. Det stödjer också vår vision om en framtid där energin till hundra procent kommer från förnybara källor, såsom sol och vind. För detta krävs flexibla, snabbstartande kraftverk som drivs med ren LNG. Wärtsiläs styrka som ledande teknikleverantör, i kombination med vår erfarenhet och expertis inom LNG-infrastrukturutveckling och kraftverkslösningar, ger oss möjlighet att leverera fullt integrerade energilösningar för en effektivare och renare energiframtid.”

Wärtsilä Development and Financial Services (WDFS) har ett minoritetsintresse i Hamina LNG Oy, vars största aktieägare är Haminan Energia Oy och det estniska energibolaget Alexela. Förberedelser har påbörjats för en andra LNG-lagringstank på 20 000 m3, som kan byggas till senare vid terminalen.

För mer information, kontakta:

Alexandre Eykerman
Direktör, LNG Solutions
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 50 382 35 78
alexandre.eykerman@wartsila.com

Stefan Nygård
Direktör, projektutveckling
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 40 867 67 84
stefan.nygard@wartsila.com

Mediakontakt:

Fabien Cadaut
Marknadsförings- och kommunikationschef
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 40 756 59 59
fabien.cadaut@wartsila.com
 

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions leder förändringsarbetet mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Som energisystemintegratörer har vi kunskap om, designar, bygger och betjänar optimala energisystem för kommande generationer. Bland våra lösningar finns kraftverk med ultraflexibla, interna förbränningsmotorer, hybridiserade solkraftverk, lösningar för energilagring och -integrering samtgas till kraft lösningar. Wärtsiläs lösningar ger den flexibilitet som behövs för att integrera förnybara energikällor medan energisystemen förblir tillförlitliga. Wärtsilä har 68 GW installerad kraftverkskapacitet i 177 länder världen över.
www.wartsila.com/energy

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smart teknik och kompletta livscykellösningar för sjöfarts- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både det miljömässiga och det ekonomiska resultatet för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2017 uppgick Wärtsiläs nettoomsättning till 4,9 miljarder euro, och antalet anställda till omkring 18 000. Företaget har fler än 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsilä är noterat på Nasdaq Helsingfors.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä