Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har minskat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
26 augusti 2016 kl 14:40 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited sålt Wärtsilä aktier den 25.8.2016 och att 5%:s flaggningsgränsen nu underskrids både för andelen av aktier och röster och för den totala ägarandelen. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,38%

0,14%

8,52%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,31%

0,53%

8,84%

 

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

16.531.267

 

8,38%

SUMMA A

16.531.267

8,38%

 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

278.417

0,14%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

7.621

0,00%

SUMMA B

 

 

 

286.038

0,14%

 

 

© 2020 Wärtsilä