Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
26 juni 2007 kl 12:45 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 1.4. – 13.6.2007 konverterades enligt optionsvillkoren 10.000 optioner till 15.000 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 52.500,00 euro.

Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 335.309.327,50 euro och antalet aktier 95.802.665 varav 23.579.587 A-aktier och 72.223.078 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

Under teckningstiden har sammanlagt 3.252.048 optionsrätter konverterats till aktier på basis av optionsprogrammen 2001 och 2002, vilket motsvarar 3,5% av aktiestocken. Totalt 197.952 optionsrätter har ännu inte konverterats, vilket motsvarar 0,2% av aktiestocken.

 

www.wartsila.com

 

 

© 2020 Wärtsilä