Världens första fungerande Autodocking-system har testats av Wärtsilä

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
26 april 2018 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä har framgångsrikt testat en innovativ teknik for automatiskt tilläggning. Testerna genomfördes med den 83 meter långa färjan Folgefonn, som ägs av Norges ledande färjeoperatör Norled. Fartyget har hybrid framdrivning och är redan utrustad med ett Wärtsilä trådlöst laddningssystem. Detta är världens första installation av ett automatiskt system för ankomst och tilläggning för färjor.

Autodocking-testerna påbörjades i januari i år och slutfördes i april med fullskaliga test på de aktuella färjelägena med både för- och aktertillägg. En befälhavare övervakade testerna men behövde aldrig ingripa eller ta manuell kontroll.Proceduren innebär att systemet aktiveras ca 2000 meter från kaj och med fartyget i normal hastighet. Systemet utför sedan en gradvis sänkning av farten och därefter en full tilläggningmanöver tills fartyget är helt stilla och stabilt vid färjeläget. När fartyget sedan är klart att segla igen kan systemet även användas för avgång på liknande sätt.

Systemet kontrollerar automatiskt hela manövrering av fartyget, inklusive styrning och framdrivning. Befälhavaren kan dock ingripa och ta manuell kontroll när som helst. Detta system gör det möjligt för fartygets befäl att fokusera mera på händelser utanför styrhytten och därmed förbättra säkerheten och tillförlitligheten för färjeleden.

Wärtsiläs autodocking-teknik ger tydliga fördelar för operatörer. Fördelarna inkluderar förbättrad säkerhet eftersom det är mindre risk för mänskliga fel; mindre slitage eftersom propellrarna utnyttjas effektivt; och större effektivitet vid dockning.

Operatören Norled har gjort färjan "Folgefonn" tillgängligt för Wärtsilä för vidare-utveckling av ett antal av Wärtsiläs produkter och system inom ramen för Wärtsiläs vision om ett ”Smart Marine Ekosystem”. BlandWärtsiläs teknologier som redan installerats och testats finns optimeringssystem för batterier, hybrida framdrivningssystem, trådlös induktiv batteriladdning och energilagring. Färjan kan nu användas med automatisk trådlös laddning, automatisk vaccumförtöjning och autodockning.

"Vi tackar Norled för deras värdefulla samarbete i detta projekt. Dessa tester representerar en viktig del av Wärtsiläs övergripande vision ”smart marine”. Autodocking kan bli en viktig del av vårt erbjudande till färjor och andra sjöfartsmarknader och kommer ytterligare att främja våra aktiviteter för att leda utvecklingen av en ny era med hög effektivitet och lönsamhet för våra kunder, säger Roger Holm, direktör för Wärtsilä Marine Solutions .

"Vi är glada att över att kunna stöda Wärtsiläs insatser för att skapa större effektivitet för marina operatörer. Tekniker som förbättrar säkerheten, minskar driftskostnaderna och sänker miljöpåverkan kan bara vara bra för vår bransch, säger Sigvald Breivik, teknisk chef, Norled.

Wärtsiläs autodocking-projekt stöds av det norska statsägda Innovasjon Norge.

I 2017 testade samma team från Wärtsilä framgångsrikt fjärrstyrning av ett fartyg som seglade i Nordsjön från ett kontor i San Diego, Kalifornien. Utveckling av intelligenta fartyg är centralt för Wärtsiläs vision om ett smart marint ekosystem.

Bildtext: Det innovativa autodocking systemet från Wärtsilä testades på Norleds färja Folgefonn.

Media contacts:

Mr Ingve Sorfonn
Manager Development & Technology Power Conversion
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +47 53422500
ingve.sorfonn@wartsila.com

Ms Marit Holmlund-Sund
Senior Manager Marketing, Communications, Marine Solutions
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä