Wärtsilä publicerar januari-mars, 2006 delårsrapport 4.5.2006 kl. 8.30

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
26 april 2006 kl 13:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2006 torsdagen den 4 maj kl. 8.30 finsk tid. Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets websida www.wartsila.com efter publicering.

En analytikerkonferens ordnas torsdagen 4.5 kl. 10.45 finsk tid. En on-demand version av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

© 2020 Wärtsilä