Ciserv integreras i Wärtsiläs serviceorganisation

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
26 april 2006 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Services – globala servicetjänster under namnet Wärtsilä

Den av Wärtsilä ägda servicegruppen Ciserv sammanslås med Wärtsiläs serviceorganisation 1.5.2006. Namnet på den nya organisationen är Wärtsilä Services, som är en av världens största serviceorganisationer inom kraftverks- och marina tillämpningar.

”Samtidigt som vi expanderar utbudet av servicetjänster marknadsför vi dem under ett varumärke. Genom företagsförvärv inom bland annat automations- och servicetjänster har vi ytterligare förstärkt serviceutbudet för marina tillämpningar och kraftverk med produkter och livscykelservice”, säger direktören för Wärtsilä Services, Tage Blomberg.

Ciserv, som har verksamhet i tio länder, har främjat Wärtsiläs tillväxt inom nya marknadssegment. Ciservs produkter och specialtjänster sammanslås med Wärtsiläs nuvarande produktsortiment. Därigenom kan man erbjuda kunden ett så stort urval av servicetjänster som möjligt under namnet Wärtsilä.

Det kompletta utbudet av servicetjänster som Wärtsilä erbjuder sina kunder omfattar service och underhåll av motorer, automationstjänster, renoveringar, underhåll av propulsionssystem, utbildning, service och underhållstjänster för fartyg, kraftverk och industriella anläggningar samt drifts- och underhållstjänster.

Wärtsilä Services underhållsorganisation har verksamhet i över 60 länder och 130 verksamhetsställen i världen. Antalet anställda är ca 7200.

Ytterligare information: Tage Blomberg, direktör, Wärtsilä Services, tfn +358 10 709 2425.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt tjänster inom sjöfarts- och energisektorn. Wärtsiläs lösningar stöder kundföretagens affärsverksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä utvecklar tekniska lösningar som gynnar både kunderna och miljön. Med hjälp av innovativa produkter och tjänster har Wärtsilä som mål att vara alla sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. För att uppnå det här målet arbetar över 12 000 professionella medarbetare i 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä