Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
26 mars 2019 kl 09:45 E. Europe Standard Time

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess andel av Wärtsiläs aktier och röster har underskridit 5%:s flaggningsgränsen 22.3.2019. Därmed äger BlackRock, Inc. 4,82% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,38%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 4,82% 0,56% 5,38% 591.723.390  
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 5,07% 0,34% 5,42%

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7) 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI0009003727 28.536.660 4,82%
SUMMA A 28.536.660 4,82%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML:

Typ av finansiellt instrument  Förfallodag  Lösendag  Leveranssätt
(aktieleverans/ kontantavräkning) 
Antal aktier
och röster 
%-andel av
aktier och röster 
Lånade värdepapper N/A N/A Aktieleverans  3.083.082 0,52%
CFD N/A N/A Kontantavräkning  232.014 0,03%
SUMMA B 3.315.096 0,56%

© 2020 Wärtsilä