De aktier som Wärtsilä emitterat i den vederlagsfria emissionen och sammanslagningen av aktieslagen har införts i handelsregistret

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
26 mars 2008 kl 10:30 E. Europe Standard Time

De nya aktier som Wärtsilä Oyj Abp emitterat i den vederlagsfria aktieemissionen, totalt 2.619.954 stycken, har införts i handelsregistret 26.3.2008. De införda aktierna ger ägarna aktieägarrättigheter från och med registreringen. De nya aktierna berättigar dock inte till den dividend om vilken bolagsstämman 19.3.2008 fattat beslut om.

Samtidigt har sammanslagningen av Wärtsilä Oyj Abp:s aktieslag införts i handelsregistret.

Till följd av aktieemissionen ökar antalet aktier i Wärtsilä Oyj Abp till 98.589.515 stycken. Aktiekapitalet förändras inte på grund av emissionen.

De nyemitterade aktierna delas ut på värdeandelskonton som innehas av de aktieägare som enligt registreringen haft rätt att få aktier och blir föremål för offentlig handel 27.3.2008.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä