Den 100:e Wärtsilä 34DF-motorn för marina tillämpningar betonar ledarskapet inom bränsleflexibilitet

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Fackpressmeddelanden
26 januari 2016 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Den 100:e flerbränslemotorn Wärtsilä 34DF för marinbranschen kommer att levereras från fabriken i Vasa i början av 2016. Denna leverans är del av en beställning på tre nya, stora bogserbåtar som tillverkas för det norska rederiet Østensjø Rederi. Båtarna kommer att användas vid Statoils terminal Melkøya nära Hammerfest i Norge.

”Denna leverans är en milstolpe och ytterligare ett bevis på hur populär den här motorn är och understryker Wärtsiläs ledande ställning inom flerbränsleteknik. I dessa 100 motorer ingår inte de motorer som har levererats för landbaserad energiproduktion. Wärtsilä 34DF har inom sitt driftområde blivit marinbranschens arbetshäst, tack vare dess överlägsna tillförlitlighet och låga driftkostnader. Det är en mycket effektiv motor som också bidrar till minskad miljöpåverkan”, säger försäljningsdirektör Lars Anderson på Wärtsilä Marine Solutions.

Flerbränslemotorn Wärtsilä 34DF uppgraderades 2013 med högre maximal kontinuerlig drift (MCR) och högre verkningsgrad än den föregående versionen som man började leverera 2010. Flerbränslefunktionen innebär att motorn kan drivas med antingen flytande naturgas (LNG) eller konventionellt dieselbränsle. Denna bränsleflexibilitet är en starkt bidragande faktor till att marinbranschen har börjat använda gas som bränsle.

Wärtsilä 34DF-motorn
Utvecklingen av Wärtsilä 34DF baserades på den framgångsrika motorplattformen Wärtsilä 32. 2013 uppgraderades den med 11 procent mer effekt och ökad verkningsgrad, utan någon förändring av de yttre måtten. Den uppgraderade versionen har en effekt på 3 000 till 10 000 kW (500 kW/cylinder).

Länk till mer information på engelska på wartsila.com
Wärtsilä 34DF-motorn

Länk till bilden
Bildtext: En 6-cylindrig rak version av flerbränslemotorn Wärtsilä 34DF.

Mediakontakter:

Lars Anderson
Försäljningsdirektör, Engine Sales
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +65 6265 9122
lars.anderson@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä I korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä