Wärtsilä får sin första propellerbeställning från Vietnam

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
26 januari 2007 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått en beställning på propellrar för en serie av fem bulkfartyg som byggs i Vietnam. Kontraktet skrevs under i november 2006 och är Wärtsiläs första kontrakt på propellrar för ett vietnamesiskt skeppsvarv.

”Vietnam är en allt viktigare del av den globala varvsindustrin och vi är mycket glada att Vinashin Shipbuilding Industry Corporation har gett Wärtsilä möjligheten att leverera vår propulsionsutrustning till denna växande marknad inom varvsindustrin”, säger Jaakko Eskola, direktör för affärsområdet Ship Power på Wärtsilä.

Fartygen byggs för det brittiska rederiet Graig Group. Den första propellern kommer att levereras i augusti 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp, tel. +358-10-709 5235.

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats http://www.wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä