Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson får hederstiteln bergsråd

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
25 november 2005 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Republikens president har idag beviljat Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson hederstiteln bergsråd. Johansson har arbetat som verkställande direktör och koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp sedan den 13 september 2000. Han har sedan år 1975 innehaft flera olika befattningar inom Wärtsilä/Metra. Före sin nuvarande befattning var han under åren 1998 - 2000 verkställande direktör för Metras division Wärtsilä NSD. Dessförinnan innehade han position som vice verkställande direktör samt ekonomi- och finansdirektör i Metra. Åren 1986 - 1994 var han ekonomidirektör inom Wärtsilä Diesel-divisionen i Helsingfors och Strasbourg. Åren 1984 -1986 var han direktör vid Wärtsilä Diesel Inc. i New Orleans, USA.

Ole Johansson är vice ordförande för Outokumpu Oyj:s styrelse, vice ordförande för Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas styrelse, vice ordförande för Teknologiindustrin rf:s styrelse, styrelsemedlem i Finlands näringsliv EK, styrelsemedlem i Centralhandelskammaren samt styrelsemedlem i Internationella Handelskammaren (ICC), avdelningen i Finland.

© 2020 Wärtsilä