Wärtsiläs delägarbolag undertecknar långsiktigt elektricitetsinköpsavtal med jordanska NEPCO

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
25 september 2012 kl 13:15 E. Europe Standard Time
 
Amman Asia Electric Power Co.,ett samföretag som ägs av Korea Electric Power Corporation, Mitsubishi Corporation och Wärtsilä, har undertecknat ett elektricitetsinköpsavtal med National Electric Power Company of Jordan (NEPCO). Enligt det 25-åriga kontraktet kommer NEPCO att köpa elektricitet från Amman Asia Electric Power till det jordanska stamnätet.

Amman Asia Electric Power Co. planerar att inom en snar framtid skriva under ett nyckelfärdigt kontrakt (EPC) tillsammans med ett separat EPC-konsortium som består av två företag, Wärtsilä och det sydkoreanska Lotte Engineering & Construction. Konsortiet, som leds av Wärtsilä, förväntas bygga ett 600 MW kraftverk i Jordanien. Ett separat pressmeddelande kommer att publiceras efter att EPC-kontraktet har undertecknats.

Wärtsilä meddelade den 31.1.2012 att Jordaniens nationella elbolag NEPCO (National Electric Power Company) hade valt ett konsortium bestående av Korea Electric Power Corporation, Mitsubishi Corporation och Wärtsilä Oyj Abp att bygga ett kraftverksprojekt (IPP3) i Jordanien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vesa Riihimäki
Direktör, Wärtsilä Power Plants
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 504 5929
vesa.riihimaki@wartsila.com

Markus Pietikäinen
Finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 525 3024
markus.pietikainen@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 
© 2020 Wärtsilä