Wärtsiläs nya fabriksutrymmen invigdes i Vasa

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
25 september 2007 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Mer kapacitet och flexibilitet med ett nytt produktionskoncept

Wärtsiläs nya produktionsutrymmen, en monteringshall och ett logistikcentrum invigdes idag i Vasa. Invigningen förrättades av handels- och industriminister Mauri Pekkarinen. Investeringen på ca 30 miljoner euro i ett modernt produktionskoncept förbättrar kvaliteten och effektiviteten samt ökar produktionskapaciteten.

Det slutförda investeringsprogrammet ökar Vasa leveransenhets produktionskapacitet till en nivå, som motsvarar framtidens marknadskrav och behov av flexibilitet. ”Med de nya utrymmena kan vi öka produktionens leveransmängder och tillverka våra produkter kvalitativt på ett betydligt bättre sätt än hittills. Kvaliteten kommer att bli högre och kostnadsnivån konkurrenskraftigare än tidigare”, säger Juha Kytölä, vd för Wärtsiläs finska bolag.

“För att upprätthålla den europeiska industrins konkurrenskraft måste vi fortsättningsvis utveckla vår verksamhet. Genom ett allt tätare nätverksbildande med såväl våra finska som våra internationella samarbetspartners kan vi förbättra vår flexibilitet och konkurrenskraft enligt efterfrågan. Nätverksarbete är också en logistisk utmaning. Målsättningen för vår investering var att planera en fabrik som klarar av dessa målsättningar. Tyngdpunkten är i monteringen och logistiken”, säger koncernchef Ole Johansson. ”Även i fortsättningen bör vi vara vaksamma och redo att göra ändringar vid behov”.

I samband med investeringsprogrammet har hela fabrikens produktionskoncept förnyats. Ett tidsenligt linjekoncept har införts på monteringsområdet. Med nya logistiklösningar blir det betydligt mindre intern trafik på fabriksområdet. En förnyad materialadministration förbättrar verksamhetens kvalitet, flexibilitet och effektivitet. 

Produktionsutrymmena ökar med en tredjedel. Utvidgningen har betytt sammanlagt tvåhundra nyanställda i produktionen och på andra delområden. Idag uppgår personalantalet i Vasa till ca 2500.

Byggnadsprojektet var utmanande speciellt p.g.a. den brådskande tidtabellen. De första pålarna drevs ner i juni i fjol, skelettkonstruktionen av stål levererades till bygget i oktober och monteringen av den första motorn påbörjades i augusti i år. Utmaningen blev större av att det fanns bebyggelse i närheten och skyddade byggnader på fabriksområdet. Byggnadsarbetet fick inte heller störa den pågående produktionen.

Wärtsiläs teknologi- och innovationspris

Under invigningen offentliggjordes också Wärtsiläs teknologi- och innovationspris för 2007. Priset tilldelades tre grupper från Forskningen och produktutvecklingen i Vasa för förtjänstfullt arbete inom tillämpning av miljöanpassad teknologi i medelvarviga motorer. Vid prisutdelningen representerades de tre grupperna av Tero Raikio, Vesa Nordman och Björn Hallbäck.

”Detta arbete är en viktig del av vår forskning för att utveckla maskiner och anläggningar så att vi kan minimera de miljöbelastande verkningarna av transport och elproduktion”, sade Ole Johansson till vinnarna.

Wärtsiläs direktion väljer det vinnande förslaget, vars kriterier är innovationens miljöpåverkan, innovativiteten, motoreffekten, kostnadseffektiviteten och det tekniska ledarskapet. Priset utdelas årligen och nu för sjunde gången.

För ytterligare information vänligen kontakta VD Juha Kytölä, Wärtsilä Finland, tfn 010 709 2650.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt tjänster inom sjöfarts- och energisektorn. Wärtsiläs lösningar stöder kundföretagens affärsverksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä utvecklar tekniska lösningar som gynnar både kunderna och miljön. Med hjälp av innovativa produkter och tjänster har Wärtsilä som mål att vara alla sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. För att uppnå det här målet arbetar över 15.000 professionella medarbetare i 130 Wärtsiläenheter i nästan 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä