Marknadsläget påverkar Wärtsiläs resultatutsikter

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
25 september 2002 kl 03:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 25.9.2002 kl. 10.30

Det förändrade marknadsläget påverkar såväl Wärtsilä Power-divisionernas lönsamhet i år som tidtabellen för att uppnå de långsiktiga målsättningarna. Som det ser ut nu kommer innevarande års operativa lönsamhet att stanna under fjolårsnivån på 4 procent. För att uppnå lönsamhetsmålet på 7-8 procent krävs en återhämtning av världsekonomin och med den en betydande ökning av efterfrågan. Lönsamhetsmålet kommer att uppnås först efter år 2003. På grund av den svaga orderingången har Wärtsilä vidtagit åtgärder för att anpassa sig till gällande volymnivå.

Antalet order på varven runt om i världen började öka något i slutet av första halvåret. Orderingången för Wärtsiläs Marindivision har även förbättrats något, men den ligger dock fortfarande klart under förväntningarna. På kraftverksmarkanden fortgår osäkerheten och investeringsbesluten uppskjuts. Flera kraftverksaffärer är aktuella för Wärtsilä, men de antas inte inverka på innevarande års omsättning och resultat. Tillväxten inom Servicedivisionen fortsätter, även om tillväxten är långsammare än väntat. På basis av den nuvarande orderstocken och företagsförvärven väntas dock omsättningen för Power-divisionerna öka i år.

Marknadsutsikterna för Imatra Steel är fortfarande osäkra. Omsättningen uppskattas växa tack vare den ökade smidesverksamheten. Resultatet kommer att ligga under fjolårsnivån på grund av en minskning i efterfrågan på specialstål. Åtgärder i anslutning till detta har inletts.


För ytterligare information vänligen kontakta: Raimo Lind, Ekonomi- och finansdirektör, telefon 010 709 5640.

© 2020 Wärtsilä