Lars Hellberg, direktör för PowerTech-divisionen, lämnar Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
25 juni 2013 kl 17:00 E. Europe Standard Time

Lars Hellberg, Direktör, PowerTech samt direktionsmedlem har meddelat att han lämnar Wärtsilä för att bli koncernchef för det finländska industriella tillverkningsföretaget Fortaco Group. Hellberg lämnar Wärtsilä senast i mitten av december. Wärtsilä har inlett processen för utnämningen av Hellbergs efterträdare till PowerTech-divisionens ledning.

“Jag vill tacka Lars för hans engagemang med att främja Wärtsiläs ställning som en globalt erkänd teknologisk ledare över de senaste nio åren. Jag önskar honom all framgång med de nya utmaningarna”, säger koncernchef Björn Rosengren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hellberg
Direktör, PowerTech
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5280
lars.hellberg@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
 

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä