Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
25 april 2008 kl 15:20 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 1.12.2007 – 31.3.2008 konverterades enligt optionsvillkoren 20.700 optioner till 31.050 aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 108.675,00 euro.

Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 336.002.138,50 euro och antalet aktier 98.620.565.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

Optionsprogrammet för år 2002 tecknades i sin helhet och avslutades 31.3.2008.
 

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä