Wärtsilä säljer 10,5 miljoner A-aktier i Assa Abloy - en försäljningsvinst på 108 milj. euro

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
25 februari 2004 kl 09:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har idag avtalat om att sälja hela sitt innehav av A-aktier i Assa Abloy AB (publ.) dvs. 10.546.425 st. aktier. Försäljningspriset är SEK 116,50/aktie eller totalt 1.228,7 milj. SEK (ca 134 milj. euro). Köparna är Investment AB Latour (publ.) och Melker Schörling genom ett helägt bolag. Wärtsilä bokför en försäljningsvinst på ca 108 milj. euro för transaktionen. På försäljningsvinsten betalas en skatt på ca. 34 milj. euro. Enligt avtalet genomförs affären den 15 mars 2004.

Efter försäljningen äger Wärtsilä 17.270.350 st. B-aktier i Assa Abloy. Detta motsvarar 4,7% (7,6) av aktierna och 3,2% (22,8) av rösterna.

För tilläggsinformation kontakta
Raimo Lind, ekonomi- och finansdirektör, tfn. + 358 400 504 321 eller Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tfn. +358 10 709 5235

 

© 2020 Wärtsilä