Wärtsilä och Carnival Corporation ingår resultatbaserat strategiskt samarbetsavtal

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
25 januari 2017 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Carnival Corporation & plc, världens största kryssningsbolag, har undertecknat ett omfattande, 12-årigt samarbetsavtal, som ytterligare stärker det nuvarande samarbetet och parternas gemensamma strävan att uppnå maximal säkerhet och tillförlitlighet ombord på kryssningsfartygen genom kontinuerliga förbättringar i drift och underhåll. Det resultatbaserade avtalet medför delade ekonomiska fördelar för båda parter. 

Värdet på det långsiktiga avtalet uppgår till cirka 900 miljoner euro. Den förväntade omsättningen under 24 månader, omkring 150 miljoner euro, kommer att tas upp i Wärtsiläs orderbok under det första kvartalet 2017. Kontraktet börjar gälla 1 april och de förväntade intäkterna för 2017 är 56 miljoner euro.

Enligt avtalet ska allt motorunderhåll och all övervakning av 79 av Carnivals fartyg utföras av Wärtsilä och den löpande planeringen kommer vara ett samarbete mellan de två företagen.

I avtalet ingår Wärtsiläs tjänster Dynamic Maintenance Planning (DMP) och Condition Based Maintenance (CBM) för dynamisk underhållsplanering respektive konditionsbaserat underhåll. Tjänsterna bygger på digitaliserad data som samlas in från alla motorer och sedan analyseras av specialister. I praktiken innebär det att utrustningen kan optimeras i realtid och att det blir möjligt att förutsäga behoven för drift och underhåll. Med DMP och CBM kan driften av fartygen och verksamheten optimeras och översynsintervallen eventuellt förlängas. Avtalet omfattar cirka 400 motorer från Wärtsilä. Även mindre förbättringar av bränsleförbrukningen kan därmed resultera i stora årliga besparingar för dessa fartyg.

– Vårt avtal med Wärtsilä har utökats till ett strategiskt samarbetsavtal. När Wärtsilä tar hand om våra fartyg och ser till att de har en hög säkerhetsnivå och tillförlitlighet kan vi fokusera på vår kärnverksamhet – att erbjuda fantastiska kryssningar till våra över 11 miljoner gäster årligen. Det långsiktiga samarbetet med Wärtsilä ger oss såväl minskade kostnader som ökad säkerhet och operativ effektivitet. Det är två viktiga faktorer på den snabbt växande kryssningsmarknaden, säger Bill Burke, direktör för den maritima verksamheten, Carnival Corporation.

Gynnar båda parter och minskar riskerna

Den långsiktiga resultatbaserade avtalsmodellen ger båda företagen mer förutsägbara kostnader och fördelar eftersom ersättningen beräknas utifrån hur utrustningen fungerar. För Wärtsilä ger det strategiska samarbetet möjlighet att fokusera på forskning och utveckling, tillverkning och andra sätt att göra sina produkter ännu bättre och mer effektiva.

– Vi ser fram emot att få utveckla det långsiktiga samarbetet i en mer strategisk riktning. Både Wärtsilä och Carnival satsar stort på det här samarbetet och på att utveckla det på sikt. Vi är övertygade om att ett nära samarbete kommer att bidra till ökad lönsamhet för båda företagen, säger Pierpaolo Barbone, vice VD och direktör för serviceverksamheten på Wärtsilä Corporation.

Ytterligare förbättringar av energieffektiviteten kommer vara ett viktigt fokusområden för Wärtsilä i det här avtalet. Det är också en viktig drivkraft för samarbetet mellan de två företagen. Motorernas effektivitet och bränsleförbrukning kommer mätas regelbundet och bränsleeffektiviteten förbättras genom kontinuerlig övervakning och dataanalys. De potentiella årliga bränslebesparingarna uppgår till tiotals miljoner dollar.

Länk till bilden
Bildtext: Wärtsilä och Carnival Corporation stärker sitt nuvarande samarbete och jobbar kontinuerligt tillsammans för att förbättra och upprätthålla passagerarfartygens säkerhet och tillförlitlighet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fraser Scott
Head of 4-Stroke Sales, Americas
Wärtsilä Services
fraser.scott@wartsila.com
Tel: +44 07595 068474

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Corporation
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och medierelationer
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä Services i korthet
Wärtsilä Services erbjuder sina kunder livscykellösningar som främjar deras affärsverksamhet – när och var som helst. Vi har det största utbudet av tjänster i branschen för både shipping och kraftförsörjning. Våra lösningar omfattar allt från reservdelar och grundläggande support till säkerställande av att kundernas utrustning eller installationer har en maximal livslängd, en ökad effektivitet och säker prestanda – på ett tryggt, tillförlitligt och miljövänligt sätt.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Genom att fokusera på hållbar innovation och totaleffektivitet maximerar Wärtsilä både miljömässiga och ekonomiska prestanda för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2015 uppgick Wärtsiläs nettointäkter till 5 miljarder euro och antalet anställda till omkring 18 800. Företaget har verksamhet på över 200 platser i över 70 länder över hela världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä