Marco Wirén utnämnd till ekonomi- och finansdirektör i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
25 januari 2013 kl 11:15 E. Europe Standard Time

Ekonomie magister Marco Wirén (47) har utnämnts till Wärtsiläs nya ekonomi- och finansdirektör och direktionsmedlem fr.o.m 1.8.2013. Wirén har mångsidig erfarenhet såväl av ekonomi- och finansuppgifter som internationell företagsledning. För tillfället jobbar han som vice verkställande direktör och ekonomi- och finansdirektör för den svenska ståltillverkaren SSAB sedan år 2008. Före Wirén började som chefscontroller på SSAB år 2007, har han innehaft flera chefspositioner, inklusive positionerna som ekonomi- och finansdirektör och affärsutvecklingschef på Eltel Networks sedan 2002 och affärsutvecklingschef och ekonomidirektör på byggbolaget NCC under åren 1995-2001.

Raimo Lind (ekon.mag), som är Wärtsiläs ekonomi- och finansdirektör sedan år 2000 samt vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör sedan år 2005, uppnår den avtalade pensionsåldern och kommer att gå i pension därefter. Han fortsätter i sin position tills andra kvartalets delårsrapport är publicerat.

Bild på Marco Wirén

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Rosengren
Koncernchef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5602

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18 900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  
 
 

© 2020 Wärtsilä