Wärtsilä Land & Sea Academy invigde utbildningscenter - Wärtsiläs serviceverksamhet stärks i Åbo

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
25 januari 2006 kl 14:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Land & Sea Academy (WLSA) invigde i dag ett nytt utbildningscenter i Åbo. Det nya centret är en del av WLSA:s utvecklingsprogram, där målet är att öppna tre utbildningscenter för utbildning av rederiers och kraftverkskunders personal. Ett nytt utbildningscenter öppnade i november 2005 i Subic Bay i Filippinerna. Det tredje centret är beläget i Fort Lauderdale, USA. De nya centren utgör grunden för det globala utbildningsnätverk i vilket också ingår andra platser där WLSA erbjuder utbildningstjänster.

Det nya utbildningscentret i Åbo invigdes av Tage Blomberg, direktör för Wärtsilä Service. I sitt invigningstal sa han bland annat: “WLSA:s nya utbildningscenter erbjuder tjänster, som hjälper kundernas personal att öka sitt kunnande och bidra till att utveckla affärsverksamheten.”

Wärtsilä Land & Sea Academy är en del av Wärtsiläkoncernens Service-affärsområde.  WLSA tillhandahåller ett vittomfattande utbildningsutbud för såväl rederier som kraftverksägare och stöds globalt av sex produktutbildningscenter.

WLSA kan erbjuda allt från kurser i Wärtsilä-produkter till kundspecifika sjöfartsutbildningar inklusive lösningar för kompetens- och karriärhantering.

Det nya utbildningscentret i Åbo kommer att genomföra närmare 200 kurser under 2006, med cirka 2 000 deltagare från hela världen. I skolningen kommer man att använda utbildningscentrets toppmoderna simulatorer för maskinrum, fartygshantering, lasthantering samt ång- och gassimulatorer, vilket totalt sett innebär att deltagarna får en mycket grundlig praktisk utbildning. Alla simulatorer kan kopplas samman för att simulera drift av ett helt fartyg. Utöver de välutrustade klassrummen finns det lokaler för praktiska övningar på motorer, propulsionsutrustning, marin högspänningsutrustning, hjälputrustning i maskinrum och kontrollsystem.

Dessutom har man på det nya utbildningscentret i Åbo skapat möjligheter att arbeta med den växande LNG-marknaden. Centret är utrustat för utbildning på såväl gasmotorer som LNG-lasthantering. Det här är en del i Wärtsilä Land & Sea Academys ständiga utveckling av sina tjänster, där syftet är att kunna tillgodose de växande behoven hos dagens och framtidens kunder.

Wärtsiläs totala personalantal i Åbo uppgår till 250 varav ca 150 arbetar inom service. Det nya utbildningscentrets personalantal stiger till 14 personer.

För tilläggsinformation vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, 010 709 5235.

Link till bilder
© 2020 Wärtsilä