Wärtsilä-byggd solenergianläggning kommer att leverera el till en miljon hushåll i Nigeria

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
24 november 2017 kl 12:20 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä har fått uppdraget att bygga en fotovoltaisk (PV) solenergianläggning på 95,3 MWp (75 MWac) i Nigeria. Uppdraget kommer från Pan Africa Solar Ltd, utvecklare av PV-solenergianläggningar med fokus på Afrika. Det blir Wärtsiläs första storskaliga PV-solenergiprojekt avsett uteslutande för elnätsansluten tillämpning.

När den tas i drift kommer anläggningen att vara störst i sitt slag i Nigeria och en av de största i Afrika. Effekten på 75 MWac förväntas försörja cirka 1,1 miljoner hushåll med elektricitet. Det innebär betydande ekonomiska fördelar för lokalsamhällena i Katsina State i norra Nigeria. För att uppnå optimal energiutvinning på anläggningen används teknik som omfattar fotovoltaiska moduler med SAT (Single Axis Tracker). Energianläggningen kommer även att ha en stabiliserande effekt på det nationella elnätet.

Marcus Heal, verkställande direktör på Pan Africa Solar: ”I Wärtsilä får vi en EPC-partner med dokumenterad erfarenhet av lyckade EPC-projekt i Nigeria. Wärtsilä har de tekniska kunskaperna, förståelse för PV-soleneregibranschen och lokal närvaro som uppfyller våra krav.”

”Vårt anbud godtogs eftersom vi kunde tillföra värde i projektet på flera områden, bland annat lokal support och teknisk rådgivning. Pan Africa Solar och Wärtsilä håller på att slutföra EPC-avtalet och bekräftelsen av det här uppdraget är en milstolpe”, säger Javier Cavada, President, Wärtsilä Energy Solutions.

Det här projektet är ett av 14 PV-solenergiprojekt av IPP:er (Independent Power Producer) undertecknat i juli 2016 av Nigerian Bulk Electricity Trader (NBET), som är en del av Nigerias Federal Ministry of Power. Den totala effekten som genereras av dessa projekt i slutfört skick är 1,2 GW, allt distribuerat via det nationella elnätet.

Foto på Javier Cavada

För mer information, kontakta:

Javier Cavada
President
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 50 439 3952
javier.cavada@wartsila.com

Arnaud Gouet
Regional Director, West Africa
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +33 1 47768938
arnaud.gouet@wartsila.com

Ade Audifferen
Business Development Manager, Africa West
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +234 80 34022919
ade.audifferen@wartsila.com

 

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. Fram till 2017 har Wärtsilä 65 GW installerad kraftverkskapacitet i 177 länder världen över.
https://www.smartpowergeneration.com/

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerad teknik och kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs nettoomsättning till 4,8 miljarder euro och antalet anställda till cirka 18 000. Företaget är verksamt på över 200 platser i över 70 länder i hela världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors.
https://www.wartsila.com/

 

© 2020 Wärtsilä