Anu Hämäläinen utnämnd till finansdirektör för Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
24 november 2014 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Anu Hämäläinen, 49, (ekon.mag.) har utnämnts till finansdirektör för Wärtsilä från och med 1.2.2015. Hämäläinen rapporterar till ekonomi- och finansdirektör Marco Wirén. Hämäläinens ansvarsområden kommer att innehålla finansfunktionen, kassaflöden, finansiell administration, finansiella tjänster samt riskhantering och försäkringar. Utöver detta kommer hon även forsättningsvis att ansvara för Wärtsiläs servicecenter (WSSC).

Hämäläinen har arbetat som ekonomidirektör i Wärtsilä från och med september 2010 med ansvar på redovisning, rapportering, beskattning och koncernredovisning samt WSSC. Tidigare har Hämäläinen ansvarat för koncernredovisningen i Wärtsilä. Under 90-talet jobbade hon åtta år på Wärtsilä inom både ekonomi- och finansfunktionen.

Den nuvarande finansdirektören Markus Pietikäinen, 39, (ekon.mag.) har utnämnts till Wärtsilä Power Plants direktör för Amerika området från och med 1.11.2014. Han kommer även att fortsätta som finansdirektör fram till 31.1.2015.

Bild på Anu Hämäläinen

För ytterligare information vänligen kontakta

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com 

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä