Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2013

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
24 oktober 2013 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Delårsrapport Q3 2013

OMSÄTTNINGEN OCH LÖNSAMHETEN UTVECKLADES POSITIVT I EN TUFF MARKNADSOMGIVNING

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2013. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2013/q3/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET
• Orderingången sjönk med 14% till 1.097 miljoner euro (1.275)
• Omsättningen ökade med 11% till 1.209 miljoner euro (1.087)
• Orderingång jämfört med faktureringen 0,91 (1,17)
• Rörelseresultatet före engångsposter var 138 miljoner euro, dvs. 11,4% av omsättningen (113 miljoner euro, dvs. 10,4%)
• EBITA 146 miljoner euro, dvs. 12,1% av omsättningen (122 miljoner euro, dvs. 11,2%)
• Resultat per aktie 0,48 euro (0,38)
• Kassaflöde från rörelseverksamheten 139 miljoner euro (121)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2013
• Orderingången minskade med 2% till 3.520 miljoner euro (3.583)
• Omsättningen ökade med 2% till 3.243 miljoner euro (3.191)
• Orderingång jämfört med fakturering 1,09 (1,12)
• Rörelseresultatet före engångsposter var 319 miljoner euro, dvs. 9,8% av omsättningen (328 miljoner euro, dvs. 10,3%)
• EBITA 343 miljoner euro, dvs. 10,6% av omsättningen (354 miljoner euro, dvs. 11,1%)
• Resultat per aktie 1,24 euro (1,09)
• Kassaflöde från rörelseverksamheten 261 miljoner euro (-34)
• Orderstocken minskade med 3% och uppgick till 4.568 miljoner euro (4.724) i slutet av perioden

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN
”Vår operativa verksamhet utvecklades i linje med våra förväntningar under tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 11% till 1.209 miljoner euro, och lönsamheten var 11,4%. På grund av bättre visibilitet på omsättningens utveckling, preciserar vi omsättningens tillväxtestimat till 0-5%. Lönsamhetsestimatet förblir oförändrat, dvs. kring 11%.

Osäkerhetsfaktorerna i den globala ekonomin och de fluktuerande valutakurserna på tillväxtmarknaderna har lett till att kraftverkskunder skjutit upp sina investeringsbeslut, vilket har påverkat vår totala orderingång. På marinmarknaden är aktiviteten på en god nivå i alla huvudsakliga fartygssegment. Fokus på bränsleeffektivitet och konkurrenskraftiga priser på nybyggen stöder investeringar i handelsfartyg, och offshoresegmentet har också varit aktivt. Services omsättning utvecklades stabilt, liksom servicemarknaden överlag. Wärtsilä slöt flera långfristiga serviceavtal under kvartalet, och vi ser ytterligare möjligheter på denna marknad."

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR ÅR 2013 HAR REVIDERATS
Wärtsilä preciserar sina utsikter för omsättningen 2013. På basen av den nuvarande orderstocken väntas omsättningen för 2013 öka med 0-5%. Tidigare förväntade sig Wärtsilä en ökning på 0-10%. Wärtsilä upprepar sin förväntning att rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara kring 11%.

MARKNADSUTSIKTER
Den allmänna makroekonomiska osäkerheten och den långsamma förväntade globala tillväxten påverkar fortsättningsvis kraftförsörjningsmarknaden. På basen av den svagare globala statistiken över orderaktiviteten under första halvåret väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen minska under 2013. Orderaktiviteten är störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftförsörjningskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 –neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Våra utsikter för shipping- och varvsbranschen under 2013 har förbättrats. Den livliga orderingången för produkttankfartyg, stora containerfartyg och gastankfartyg väntas fortsätta under slutet av året. Dessutom väntas offshoresektorn förbli aktiv, även om ordermixen ändras mer till förmån för mobila borrenheter och FPSO-fartyg. Gällande utsläppsbestämmelser och fokus på bränsleeffektivitet skapar intressanta möjligheter för gasdrivna fartyg och miljölösningar. Finansieringen är fortfarande ett problem, men läget ser ut att lätta något i hela branschen. I det stora hela väntas orderfördelningen bli mer balanserad än under 2012, med aktivitet i alla betydande fartygssegment.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Ökningen i det installerade beståndet kompenserar delvis för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och kundernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader inom handelsfartygssegmentet. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet fortsätter att vara bra med möjligheter till långfristiga avtal. Utsikterna för Mellanöstern och Asien förblir något positivare och stöds av intresset för kraftverksrelaterad service. Utsikterna är också positiva i Nord-, Central- och Sydamerika samt Afrika.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 24.10.2013 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på Internet på adressen:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=696187&s=1&k=12F00E6214B945BF9BFD86B0D5DF79B3.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/79611431. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä