Wärtsiläs första bränslecellprototyp startades i Esbo, Finland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
24 oktober 2007 kl 09:00 E. Europe Standard Time

En betydande milstolpe i utvecklingsprogrammet för Wärtsiläs bränslecellteknologi passerades igår då den på SOFC-teknologi (Solid Oxide Fuel Cell) baserade WFC20-bränslecellprototypen startades i bolagets laboratorium i Esbo. Prototypens effekt är 20 kWe.

WFC20-modellen är den första i Finland byggda prototypen till en bränslecellenhet som baserar sig på SOFC-teknologi. Den är också en av de första enheterna som bygger på plan SOFC-teknologi i hela världen.

Wärtsiläs bränslecellprototyp producerar el efter att ha uppnått en driftstemperatur på 750 ºC, och den kan kopplas till både fjärrvärmenätet och elnätet. WFC20 är en integrerad energiproduktionsenhet som drivs med naturgas.

Wärtsilä har utvecklat bränslecellteknologi för tillämpningar inom decentraliserad energiproduktion och produktion av hjälpkraft för fartyg sedan år 2000. Forsknings- och utvecklingsarbete har utövats i samarbete med Wärtsiläs långvariga samarbetspartners, bolaget Topsoe Fuel Cell och Statens Tekniska Forskningscentral (VTT). Topsoe Fuel Cell är ett av de världsledande teknologiutvecklande och –producerande företagen inom branschen och ingår i den danska koncernen Haldor Topsøe A/S. Utvecklingsprojektet för bränslecellteknologi utgör en del av Tekes omfattande teknologiprogram för åren 2007-12.

Wärtsiläs SOFC-system baserar sig på en teknologi som kan utnyttja bland annat natur- och biogas samt metanol som bränsle. Bränslecellen erbjuder en ren och tillförlitlig metod för elproduktion samt en hög verkningsgrad. Bränslecellteknologin betraktas följaktligen som en av de mest lovande framtida energiproduktionsmetoderna.

En central del av Wärtsiläs strategi är att utveckla allt miljövänligare och renare former av energiproduktion. Utvecklandet av bränslecellteknologi utgör en del av Wärtsiläs långsiktiga produktutvecklingsarbete.

Ytterligare information:
Erkko Fontell, direktör, Wärtsiläs produktutvecklingsenhet,
tfn +358 10 709 5228

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

 

© 2020 Wärtsilä