Wärtsilä utser Marco Ryan till ledare för digitaliseringsprocesserna

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
24 augusti 2016 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har utsett Marco Ryan (50) till Chief Digital Officer & Executive Vice President samt ledamot i styrelsen för Wärtsilä Oyj Abp från och med 26.9.2016. Han kommer att rapportera till koncernchef Jaakko Eskola och vara stationerad i Helsingfors. Ryan har en universitetsexamen inom informationsteknologi.

Wärtsilä har ett kraftfullt fokus på att digitalisera verksamheterna och kunderbjudande. Marco Ryans uppgift är att i nära samarbete med koncernchefen och övriga styrelsemedlemmar definiera, utveckla och verkställa Wärtsiläs digitala strategi, organisatoriska plan och annat ledningsarbete som rör digitaliseringen. Han kommer också att leda företagets IM-organisation (Information Management) som idag består av fler än 200 personer runt om i världen.

Marco Ryan har stor erfarenhet av att leda framgångsrika digitaliseringsprocesser. Han har tidigare tagit fram och implementerat digitala strategier på internationell nivå inom både konsumentföretag och B2B-företag och har arbetat i både Storbritannien, USA, Mellanöstern, Asien och Europa. Under de senaste åren av i karriären har han varit Chief Digital Officer på Thomas Cook Group plc i Storbritannien, Partner & VD på Accenture Interactive (ASEAN) i Singapore och Senior Vice President, Group Head of eCommerce and Innovation på Premier Farnell Plc i Storbritannien.

”Vårt uppdrag är att forma marknader och stärka våra kunders verksamheter - digitalisering är en central del i detta. Jag är mycket nöjd med att Marco skall leda Wärtsiläs digitaliseringsarbete. Han har den vision och den specialistkompetens vi behöver för att kunna ta nästa stora steg, säger Jaakko Eskola, koncernchef för Wärtsilä.

Foto på Marco Ryan

Om du önskar mer information kan du kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com 

 

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2019 Wärtsilä