Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: Varma ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
24 augusti 2007 kl 10:20 E. Europe Standard Time

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har idag meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 23.8.2007 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet har överstigit en tiondedel (1/10). Efter aktieförvärvet äger Varma 3.547.257 A-aktier och 1.188.691 B-aktier dvs. totalt 4.735.948 aktier, vilket motsvarar 4,94% av Wärtsiläs aktier och 11,91% av rösterna.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä