Wärtsilä avstår från sina aktier i QMD-samföretaget för tvåtaktsmotorer

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
24 juli 2014 kl 15:40 E. Europe Standard Time

Wärtsilä kommer att avstå från sina aktier i Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co. Ltd (QMD), samföretaget som grundades för tillverkning av stora lågvarviga marinmotorer. Wärtsiläs aktier i samföretaget kommer att överföras till den nuvarande majoritetsägaren, Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd, som till sin helhet ägs av China Shipbuilding Industry Corporation. Avtalet skrevs under idag i Beijing, Kina.

Värdet på transaktionen är inte betydande. Avtalet kommer att innebära en positiv effekt för Wärtsiläs fortsatta verksamhet men effekten är inte betydande. För slutförandet av transaktionen krävs myndighetsgodkännanden.

Avyttringen är relaterad till börsmeddelandet som publicerades den 18.7.2014 angående Wärtsiläs och China State Shipbuilding Corporations (CSSC) planer att gå samman i ett nytt samföretag som kommer att ta över Wärtsiläs verksamhet för tvåtaktsmotorer. Genom detta avtal kommer CSSC att äga 70 procent av verksamheten via dotterbolaget CSSC Investment and Development Co. Ltd, medan Wärtsilä kommer att ha en ägarandel på 30 procent. Parterna kommer att samarbeta inom områdena tvåtaktsmotorteknik, marknadsföring, försäljning och service. I detta nya sammanhang kommer Wärtsiläs tvåtaktsverksamhet att fokusera på sin kärnexpertis, som är teknologisk utveckling, licensverksamhet, produkthantering samt försäljning och marknadsföring av tvåtaktsmotorer. Tillverkningen kommer att förflyttas helt och hållet till licenstillverkare.

“Att avstå från tillgångar relaterade till tillverkning frigör resurser och ökar vår betoning på att påskynda utvecklingen av nya motorer och avancerade teknologier. I synnerhet kommer Wärtsiläs unika motorutveckling av tvåtaktiga flerbränslemotorer med lågt tryck, den miljövänliga Generation X -motorportföljens utvidgningsprojekt samt avgasreningsteknologierna att dra nytta av detta ökade focus”, säger Martin Wernli, direktör, Wärtsilä Ship Power, tvåtaktsmotoraffärsverksamheten och direktör för Wärtsilä Switzerland Ltd.

QMD kommer även i fortsättningen att tillverka Wärtsiläs lågvarviga marinmotorer på licens i det nya samföretaget som Wärtsilä grundar med CSSC. Grundandet av det nya samföretaget kommer inte att påverka det ikraftvarande licensavtalet.

QMD grundades av China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), Wärtsilä Corporation och Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) år 2006. Samföretagsavtalet skrevs under av Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd (QQLPDC) och Panda Shinco Holding BV (PSH). På den tiden ägdes QQLPDC gemensamt av Yichang Marine Diesel Plant (YMD) och Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute (SMDERI), båda dotterbolag till CSIC. PSH ägs gemensamt av Wärtsilä och MHI. QMDs verksamhet tillägnades testning relaterad till forskning och utveckling, tillverkning av prototyper, produktion och försäljning av stora lågvarviga marina tvåtaktsmotorer.

Tilläggsinformation:

Börsmeddelande, 18.7.2014
Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation går samman i ett samföretag för tvåtaktsmotorer
 

Börsmeddelande, 27.9.2006
Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation och Mitshubishi Heavy Industries inleder samtillverkning av lågvarviga motorer i Kina
 

För mer information, kontakta:

Martin Wernli
Direktör, Wärtsilä Ship Power, tvåtaktsmotoraffärsverksamheten
Direktör, Wärtsilä Switzerland
Tfn. +41 52 2622686
martin.wernli@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  

 

© 2020 Wärtsilä