Color Line väljer Wärtsiläs avgasreningssystem för att försäkra uppfyllande av miljöbestämmelser

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
24 juni 2013 kl 18:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har av det norska kryssningsföretaget Color Line erhållit en beställning på installering av fyra avgasreningssystem i företagets ro-pax-färja ‘SuperSpeed 2’. Avtalet undertecknades i juni och installationsarbetet väntas utföras när fartygets läggs i docka under våren 2014.

De fyra separata öppna skrubbersystemen från Wärtsilä kommer att se till att fartyget uppfyller Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) MARPOL Annex VI-bestämmelser samt EU-direktivet 2055/33/EU. Utöver denna beställning finns det även en option på installering av Wärtsilä system på ytterligare tre av Color Lines fartyg.

Genom att utsläppen av svaveloxider (SOx) och partiklar från avgaserna drastiskt minskas kommer fartyget ‘SuperSpeed 2’ kunna köras utan begränsningar inom utsläppskontrollområden (Emission Control Areas). Wärtsilä är den första tillverkaren som har tilldelats IMO-certifikat för avgasreningssystem från klassificeringssällskapen Det Norske Veritas (DNV) och Germanischer Lloyd (GL).

Länk till bild

Läs mera i det engelska pressmeddelandet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sigurd Jenssen
Director, Exhaust Gas Cleaning
Environmental Solutions
Wärtsilä Ship Power
Tel: + 47 90 14 06 11
sigurd.jenssen@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Media-chef
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä