Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: Förändringar i Wärtsiläs ägarandelar i samband med sammanslagningen av Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s aktieinnehav

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
24 april 2012 kl 15:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har idag meddelats om följande förändringar i ägarandelar som resultat av Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s överenskommelse att sammanslå deras aktieinnehav i Wärtsilä genom ett gemensamt bolag.

Fiskars Oyj Abp har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget genom sitt dotterbolag Avlis AB sålt Wärtsilä aktier 23.4.2012 och att dess andel av röstantalet underskrider nu tre tjugondedelar (15%). Efter transaktionen äger Avlis AB 25.641.347 aktier, vilket motsvarar 13% av Wärtsiläs aktier och röster.

Investor AB har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget genom sitt dotterbolag Aktiebolaget Navigare köpt Wärtsilä aktier 23.4.2012 och att dess andel av röstantalet överstiger nu en tjugondedel (5%). Efter aktieförvärvet äger Aktiebolaget Navigare 12.701.821 aktier, vilket motsvarar 6,44% av Wärtsiläs aktier och röster.

Fiskars Oyj Abp:s och Investor Ab:s gemensamma aktieinnehav överskrider tre tjugondedelar (15%) och är efter transaktionen 38.343.168 aktier, vilket motsvarar 19,44% av Wärtsiläs aktier och röster. Grunden för sammanräkningen av aktieinnehavet är överenskommelsen som publicerades 24.4.2012. Fiskars Oyj Abp och Investor Ab har överenskommit att sammanslå deras Wärtsilä-innehav genom ett gemensamt bolag och att agera i samverkan enligt överenskommelsen från och med publiceringsdatumet.
 

© 2020 Wärtsilä