Wärtsilä får ny servicekategori - förvärvar danskt bolag som specialiserat sig på service av ångpannor

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
24 april 2008 kl 03:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 24.4.2008, kl. 16.15

Wärtsilä har förvärvat ett danskt bolag International Combustion Engineering A/S (I.C.E.), som specialiserat sig på service och reparation av ångpannor och därtill hörande förbränningssystem samt projekttjänster. I.C.E. har sitt huvudkontor i Aalborg, Danmark.

Förvärvet av I.C.E. utvidgar Wärtsiläs serviceutbud till en ny kategori för service av pannor. Denna nya servicekategori förbättrar Wärtsiläs konkurrenskraft ytterligare som ett ledande bolag med ett helhetsserviceutbud.

I.C.E.’s viktigaste kunder är shippingföretag över hela världen, och bolaget har en god position inom handelsfartyg. I.C.E. har också en trading-division som erbjuder reservdelar till pann- och förbränningssystem. Därtill har I.C.E. potential för en stark global tillväxt och för expansion till nya kundsegment såsom offshore, kryssningsfartyg & färjor och specialfartyg samt kraftverkslösningar inom energiproduktion och industrin.
 
I.C.E.’s omsättning var 46,8 miljoner danska kronor (6,3 milj. euro) i 2007. I Danmark har bolaget för närvarande 30 heltidsanställda arbetstagare.
I.C.E.’s verksamhet kommer att integreras med Wärtsilä Services verksamhet i Danmark. Alla anställda fortsätter som Wärtsiläanställda. Affärens köpesumma har inte offentliggjorts.

“I.C.E.’s utmärkta know-how inom panntjänster utgör ett mycket välkommet tillägg till Wärtsiläs serviceutbud. Förvärvet förbättrar Wärtsiläs konkurrenskraft ytterligare och förstärker bolagets ställning som det främsta bolaget med global service”, säger Tage Blomberg, direktör för Wärtsilä Services.

Ytterligare information
Tage Blomberg, direktör, Wärtsilä Services, tel. +358-40-5057568
Uffe Nyborg Johansen, direktör, Services, Wärtsilä Denmark,
tel. +45-99569956
Roland Pedersen, verkställande direktör, I.C.E. A/S, tel. +45- 96372000
Atte Palomäki, kommunikationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp,
tel. +358-40-5476390

Mera information: www.ice-denmark.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors. www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä