Utnämning inom Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
24 februari 2005 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Ekon.mag. Timo Koponen har fr.o.m. 15.10.2004 utnämnts till Ship Power -affärsområdets ekonomi- och finansdirektör.

Koponen rapporterar till vice verkställande direktör, direktör för Ship Power -affärsområdet, Mikael Mäkinen.

Koponen kom till Wärtsilä från Metos Oy Ab, där han verkade som Business Controller.

© 2020 Wärtsilä