Den av Wärtsiläs extraordinära bolagsstämma bestämda extra dividendens inverkan på optionsprogrammen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
24 januari 2007 kl 15:30 E. Europe Standard Time

Det vid Wärtsiläs extraordinära bolagsstämma 24.11.2006 fattade beslutet om en extra dividend på 1,50 euro per aktie sänker teckningsprisen för optionsprogram för åren 2001 och 2002 i enlighet med villkoren i optionsprogrammen, dvs. med den extra dividendens värde 1,50 euro per aktie. På basis av extra dividenden är således teckningspriset för Wärtsiläs B-aktie 14,60 euro enligt optionsprogrammet för år 2001 och 7,40 euro enligt optionsprogrammet för år 2002.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä