Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
23 november 2017 kl 16:00 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited köpt Wärtsilä-aktier 22.11.2017. Därmed överskrider dess totala ägarandel av Wärtsiläs aktier och röster 5%:s flaggningsgränsen. Efter aktieförvärvet är BlackRock Investment Management (UK) Limited:s totala ägarandel i Wärtsilä 5,05%. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,53%

0,48%

9,01%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,15%

0,34%

8,49%

 

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

16.840.839

 

8,53%

SUMMA A

16.840.839

8,53%

 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

830.134

0,42%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

117.086

0,05%

SUMMA B

 

 

 

947.220

0,48%

 

© 2020 Wärtsilä