Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2014

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
23 oktober 2014 kl 11:30 E. Europe Standard Time

ORDERINGÅNGEN OCH LÖNSAMHETEN UTVECKLADES VÄL
Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2014. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2014/q3/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET
- Orderingången ökade med 21% till 1.309 miljoner euro (1.086)
- Omsättningen minskade med 7% till 1.117 miljoner euro (1.199)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,17 (0,91)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 142 miljoner euro, dvs. 12,7% av omsättningen (148 miljoner euro, dvs. 12,3%)
- Resultat per aktie 0,43 euro (0,48)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 68 miljoner euro (139)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014
- Orderingången ökade med 2% till 3.562 miljoner euro (3.487)
- Omsättningen ökade med 1% till 3.230 miljoner euro (3.203)
- Orderingång jämfört med fakturering 1,10 (1,09)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 373 miljoner euro, dvs. 11,5% av omsättningen (346 miljoner euro, dvs. 10,8%)
- Resultat per aktie 1,16 euro (1,24)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 240 miljoner euro (261)
- Orderstocken ökade med 5% och uppgick till 4.674 miljoner euro (4.455) i slutet av perioden

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR ÅR 2014 REVIDERADE
Wärtsilä estimerar att lönsamheten för 2014 (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 11,5-12,0%. Tidigare förväntades lönsamheten vara ca 11,5%. Wärtsilä upprepar sin förväntning att omsättningen ökar med ca 5%.

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN
”Tredje kvartalet karakteriserades av den starka utvecklingen i orderingången. På kraftförsörjningsmarknaden börjar kunderna gradvis investera. Den ökande aktivitetsnivån i synnerhet inom mindre order i kombination med beställningar på 132 MW från Mexiko och 112 MW från North Dakota resulterade i en ökning på 47% i Power Plants orderingång. På marinmarknaden bidrog aktiviteten inom LNG- och LPG-tankfartyg till beställningar för gashanteringssystem. Ökningen i Ship Powers orderingång med 24% stärktes ytterligare av den goda aktiviteten på kryssningsfartygsmarknaden. Jag är övertygad om att den positiva trenden för orderingången kommer att fortsätta under nästa kvartal.

Omsättningen och lönsamheten utvecklades enligt våra förväntningar under tredje kvartalet. Jag är särskilt nöjd över att Services omsättning ökade med 9%, eftersom det visar att vårt fokus på tillväxt ger resultat. Lönsamheten steg till 12,7% delvis tack vare det pågående effektiviseringsprogrammet, som resulterade i besparingar på 10 miljoner euro under tredje kvartalet. Lönsamheten har utvecklats väl hittills under 2014 och var 11,5% under perioden januari-september. Följaktligen höjer vi utsikterna för hela årets lönsamhet till 11,5-12,0%.”

MARKNADSUTSIKTER
Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska utvecklingen. På grund av det svåra marknadsläget under de tre första kvartalen 2014 och de reviderade BNP-prognoserna för året, väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli utmanande. Beställningarna är aktiva på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny energiförsörjningskapacitet. Dessutom skapar det rådande marknadsläget uppdämd efterfrågan i vissa tillväxtländer där investeringsbeslut har skjutits upp. I OECD-länderna styrs efterfrågan främst av CO2-neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Överkapaciteten fortsätter att påverka efterfrågan på traditionella handelsfartyg. Allt yngre fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Inom offshoresegmentet väntas orderingången för borrenheter och vissa stödfartyg landa på en fortsatt lägre nivå. Utsikterna för gastankfartyg är fortsatt positiva, även om de stora ordervolymerna på sistone kan påverka aktiviteten på kort sikt. Bränsleeffektivitet och miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Bestämmelserna ökar också intresset för användning av gas som marinbränsle i allt större utsträckning, och i USA stärks denna trend ytterligare av den förmånliga prissättningen.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila, och i vissa regioner är utvecklingen positiv. En ökning i det installerade beståndet kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt god. Intresset för serviceavtal är stort på Wärtsiläs båda slutmarknader. Om man fokuserar på olika regioner i världen så är utsikterna för Mellanöstern och Asien positiva, och dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Utsikterna är också positiva i Nord- och Sydamerika samt Afrika.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 23.10.2014 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=860895&s=1&k=65BEF013C787E3A0BC58A93E09528E8E.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/17563899. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com 

 

© 2020 Wärtsilä