Wärtsilä avyttrar verksamheten för frekvensomvandlare och deras tillverkning

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
23 september 2016 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har beslutat att avyttra verksamheten för frekvensomvandlare till finländska The Switch. Avyttringen omfattar Wärtsiläs specialiserade marina frekvensomvandlaretillämpningar för låg- och mellanspänning. Tillgångarna omfattar företagets testcenter samt delar av dess tillverkningsanläggningar i norska Stord. Verksamheten har tidigare utgjort en del av Wärtsiläs E&A-affärsverksamhet (Electrical & Automation). The Switch kommer efter förvärvet att vara en partner i leveranskedjan till Wärtsiläs E&A-verksamhet. Avyttringen förväntas vara slutförd senast under november i år.

Affären ger Wärtsiläs norska E&A-aktiviteter möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet – att leverera lösningar på systemnivå. The Switch ingår i den japanska Yaskawa-gruppen som har specialiserat sig på avancerad frekvensomvandlarteknik för förnybar energi och speciella industritillämpningar. Dessa produkter kommer även i fortsättningen utgöra en viktig del av Wärtsiläs E&A-verksamhet eftersom de är optimerade för marina tillämpningar och utgör beprövade element i Wärtsiläs system. Wärtsilä kommer att behålla sina expertkunskaper inom olika tillämpningsområden och engineering och kommer även i fortsättningen att tillhandahålla kompletta systemlösningar, till exempel LLC-systemet (Low Loss Concept) och hybridlösningar.

Mediakontakter:

Peter Rogers
Director, Power Conversion
Wärtsilä SAM Electronics GmbH
Tel. +49 4088 250
peter.rogers@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä