Wärtsiläs samföretag inledde byggandet av en hjälpmotorfabrik i Kina

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
23 september 2005 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 23.9.2005

Grundstenen för hjälpmotorfabriken som ska drivas av samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) murades i dag i Kina. Bolaget som ägs av Wärtsilä och Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute, ett dotterbolag till China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), är beläget i Shanghairegionen och kommer att tillverka Wärtsilä Auxpac W20-dieselgeneratoraggregat, som ska säljas och servas via Wärtsiläs globala nätverk. Produktionen inleds i början av sommaren 2006.

”Vårt mål är att förstärka Wärtsiläs marknadsandel på marknaden för marinhjälpmotorer. Varvsindustrin är starkt koncentrerad till Asien, och skeppsbyggnaden i Kina växer mycket kraftigt. Lokal närvaro förbättrar vår konkurrenskraft i det tuffa konkurrensläget på marknaden för hjälpmotorer”, säger vice verkställande direktör Mikael Mäkinen.

Den nyligen anskaffade fabrikstomten har en areal om 30.000 m2, och det är möjligt att utvidga området. Tomten är belägen i industriområdet Lingang, sydost om Shanghai. Fabriken och kontorslokalerna upptar sammanlagt en yta om 8.000 m2, och antalet anställda kommer att vara över 100 när fabriken kommer igång.

Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute är känt för dieselmotorer, automationsutrustning för maskinrum, lösningar för buller- och vibrationsreduktion samt utrustning för petrokemisk industri. Antalet anställda är 800.

China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) hör till de största företagen inom konstruktion och byggnad av handels- och militärfartyg samt fartygsutrustning. I CSIC ingår 48 industriföretag, 28 teknologiska forskningsinstitut och 15 intressebolag. År 2004 uppgick CSIC:s fartygsleveranser till 2,14 miljoner dödviktston (dwt) sammanlagt. Orderstocken är för närvarande 10,2 dwt. Antalet anställda är 170.000.

Wärtsilä är en ledande leverantör av drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Dess kundbas utgörs av rederier och varv. Wärtsiläs globala servicenätverk som täcker över 60 länder erbjuder kunden komplett service för fartygets maskineri i varje skede av dess livscykel.

Wärtsilä är en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster.

År 2004 uppgick Wärtsiläs omsättning till 2,5 miljarder euro, och antalet anställda är 11.500.

För ytterligare information kontakta gärna: Mikael Mäkinen, vice verkställande direktör, direktör för affärsområdet Ship Power, tfn 010 709 5620.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä