Wärtsilä utökar innehavet i Wärtsilä India Ltd

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
23 september 2002 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp gjorde den 23 september 2002 ett offentligt köpeanbud till Wärtsilä India Ltd:s minoritetsägare. Anbudet omfattar 1.383.694 aktier, dvs. 11,5% av den totala aktiestocken. Anbudstiden börjar den 23 november 2002 och utgår den 21 december 2002.

Om Wärtsilä lyckas köpa alla aktier uppgår affärens totalvärde till ca 3,6 miljoner US dollar ( 3,7 miljoner euro).

För närvarande äger Wärtsilä 88,5% av Wärtsilä India Ltd:s aktiestock.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Finansdirektör Heikki Horstia, Wärtsilä Oyj Abp,
telefon 010 709 5685.

© 2020 Wärtsilä