Wärtsilä förvärvar Weir American Hydro för att stärka närvaron inom vattenkraftverks- och industriell service

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
23 juni 2016 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä, världsledande inom livscykelstäckande lösningar för marin- och energimarknaderna, har förvärvat USA- och Kanada-baserade Weir American Hydro från Weir-koncernen. Äganderätten till bolaget övergår till Wärtsilä från och med 30.6.2016.

American Hydro är en ledande leverantör och installatör av uppgraderingar och underhåll till storskalig utrustning inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Bolaget specialiserar sig i konsultering, design och prestanda förbättrande tjänster för vattenturbiner och pumpar.

Med huvudkontor i York, Pennsylvania i USA och ett servicecenter i Montreal, Kanada, har företaget 241 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till 45,6 miljoner USD.

Förvärvet stöder tillväxten och expansionen inom Wärtsiläs existerande globala serviceutbud för vattenkraft och industriella applikationer. Wärtsilä har mer än 30 års erfarenhet som leverantör av lager och tätningar till den globala vattenkraft- och industrimarknaden. American Hydro kommer att vara en del av affärsområdet Wärtsilä Services.

Alan Roth, direktör för American Hydro kommenterar förvärvet: ”Inom American Hydro är det spännande att få göra ett centralt bidrag till Wärtsilä Services målsättning att stå som ledande global serviceleverantör till vattenkraft- och industrimarknaderna.”

Wärtsilä har en gedigen bakgrund som investerare i nya servicekoncept och teknologier som främjar operativ effektivitet och genom den kompetens som American Hydros sortiment tillför förstärks expertisen ytterligare.

Pierpaolo Barbone, direktör för Wärtsilä Services, kommenterar förvärvet: ”American Hydro har en etablerad och respekterad position inom vattenkraftsektorn. Förvärvet stärker vårt produktutbud och vår serviceberedskap gentemot kundkretsen, vilket stöder vår tillväxtstrategi och expansion inom förnybara resurser.”

Bildlänk
Bildtext: Weir American Hydro byggnad i USA

Mediakontakter:

Rob Burford
Vice President, Seals & Bearings
Wärtsilä Services
Tel: +44 2392 391534
rob.burford@wartsila.com

Hanna Viita
Marknadsföringsdirektör
Wärtsilä Services
Tel: +358 10 709 5429
hanna.viita@wartsila.com

Kontaktperson för investerare:

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä