Wärtsilä levererar ytterligare ett stort kraftverk till Pakistan - värde på beställningen 137 miljoner euro

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
23 mars 2009 kl 09:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått ytterligare en stororder från Pakistan. Ordern kommer från Liberty Power Tech Ltd som är ett självstängt energibolag (IPP). Värdet på beställningen är ca 137 miljoner euro. Kraftverkets totala effekt kommer att vara 200 MWe och anläggningen kommer att ligga i närheten av Faisalabad, ca 200 km väster om Lahore.

Kraftverket, som enligt planerna kommer att vara i drift i december 2010, ska leverera el till landets stamnätverk. Den här beställningen följer på tre andra IPP-projekt som Wärtsilä har erhållit under 2007 och 2008. Inklusive de här fyra senaste beställningarna kommer den kapacitet som Wärtsilä levererat till Pakistan att överstiga 1700 MWe.

Liberty Power Tech:s kombiteknologi -lösning är en nyckelfärdig leverans som kommer att omfatta elva Wärtsilä 18V46-generatoraggregat. Förutom leverans av utrustning kommer Wärtsilä även att uppföra, testa och driva anläggningen samt övervaka bygget på plats. Wärtsilä förhandlar som bäst med kunden om ett O&M-kontrakt som omfattar drift och underhåll av kraftverket.

"Wärtsilä och Liberty Power Tech har arbetat tillsammans som ett team genom hela projektet. Efterfrågan på kraftgenerering och energiproduktion växer snabbt i Pakistan. Med Wärtsiläs starka stöd och rådtjänster hade vi möjlighet att ordna finansieringen av kraftverksprojektet", säger Mr Ashraf Mukaty, direktör för Liberty Power Tech. Bolaget ägs av Salim Mukaty och hans familj, som även äger Liberty Mills, ett av de ledande textilföretagen i Pakistan.

Liberty Power Tech-kraftverket kommer att få en anmärkningsvärt hög verkningsgrad på 45 procent under kraftverkets totala livstid, beräknat utifrån tjockoljedrift. En sådan effektivitetsnivå med lågkostnadsolja kommer att möjliggöra mycket fördelaktiga produktionskostnader.

 "Vi är särskilt glada över att ha tagit hem kontraktet för det här projektet och ser fram emot att assistera Liberty Power Tech genom projektets hela livscykel. Den här beställningen stärker inte enbart ryktet för Wärtsiläs utrustning utan också för det stöd vi kan tillhandahålla genom vårt regionala kontor och vår verkstad i Lahore", säger Nomi Ahmad, regiondirektör för Mellanöstern inom Wärtsilä Power Plants.

Liberty Power Tech har undertecknat ett s.k. PPA-avtal (avtal för köp av kraft och el) med National Transmission & Despatch Company och ett implementeringsavtal med Pakistans regering enligt 2002 Energy Policy of Pakistan.

www.wartsila.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoph Vitzthum
Group Vice President
Wärtsilä Power Plants
Tel: +358-107095670
christoph.vitzthum@wartsila.com

Atte Palomäki
Group Vice President, Communications
Wärtsilä Corporation
Tel: +358-405476390
atte.palomaki@wartsila.com

Investerarinformation:
Joséphine Mickwitz
Direktör, Investor Relations
Tel: +358-400784889
josephine.mickwitz@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster strävar Wärtsilä efter att vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med nära 19 000 anställda på 160 Wärtsilä-enheter i 70 länder runt om i världen.

 

© 2020 Wärtsilä