Wärtsilä levererar ett 50 MW kraftverk till El Salvador

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
23 februari 2006 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä levererar ett kraftverk på 50 MW till El Salvador i Centralamerika. Beställningens värde är 42 miljoner euro (50 miljoner US dollar). Affären gjordes med det nationella elbolaget i El Salvador, Comisión Hidroeléctrica del Rió Lempa (CEL), i januari.

Nicolas Salume, verkställande direktör och styrelseordförande för CEL, säger: ”Vi är mycket nöjda över den snabba offerten från Wärtsilä. Vårt utvärderingsutskott och det internationella konsultbolaget Fichtner kom fram till att Wärtsiläs offert bäst motsvarade CEL:s behov.”

“Kunden valde Wärtsiläs teknologi, eftersom den innebär en ekonomisk, tillförlitlig och miljövänlig lösning, som grundar sig på förmånligt bränsle och snabb leverans”, säger Mr. Frank Donnelly, direktör för Wärtsiläs Kraftverksverksamhet I Nordamerika.

Leveransen omfattar planering, leverans och uppbyggnad av ett nyckelfärdigt kraftverk. Kraftkällan består av tre tjockoljedrivna Wärtsilä 46-motorer. Kraftverket kommer att användas i kommersiellt syfte från och med december 2006.

År 2005 publicerade CEL en internationell tävling där man bad om anbud för snabb leverans av ett kraftverk. Tre anbud inlämnades till tävlingen, som Wärtsilä vann.  Eftersom det skall vara möjligt att i ett senare skede på ett lätt sätt bygga till kraftverket efter den första fasen upp till 200 MW intresserade sig CEL för den modulära uppbyggnaden av Wärtsiläs kraftverk.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

Närmare information:
Eeva Kainulainen
Informationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: 010 709 5235 eller 040 568 0591
 

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. 

© 2020 Wärtsilä