Wärtsilä levererar ett kraftverk till flygplatsen i Milano

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
23 februari 2005 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Commissioning Italia SpA har tillsammans fått en order på ett 24 MW:s kraftverk för kombinerad el- och värmeproduktion till Linate flygplats i Milano, Italien. Kunden är Malpensa Energia Srl. Kraftverket överlåts driftfärdigt till kunden i mars 2006.

Wärtsilä svarar för planeringen av kraftverket och utrustningsleveranserna. Commissioning Italia SpA svarar för kraftverkets byggande.

Anläggningen drivs med tre Wärtsilä-gasmotorer och kraftverket används både för värmeproduktion och för att producera energi för luftkonditionering. Kraftverket producerar el även till Italiens nationella elnät.

För ytterligare information kontakta gärna: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235

Detta pressmeddelande finns i två versioner, och detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbsida http://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä