Fabriksinvigning i Holland - Propellerfabriksutbyggnad stöder Wärtsiläs tillväxt

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
23 januari 2008 kl 14:30 E. Europe Standard Time

I dag invigde Wärtsilä propellerfabriksutbyggnaden i Drunen, Holland. ”Under de senaste sex åren har världshandeln upplevt en årlig tillväxt på över 7% i genomsnitt. Samtidigt har antalet fartygsorder ökat kraftigt. Vi investerar i produktionskapacitet för att bemöta den starka efterfrågan inom sjöfarts- och offshoremarknaderna och för att stöda våra tillväxtmålsättningar”, sade Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson vid invigningsceremonin.

År 2007 investerade Wärtsilä ca 170 miljoner euro i produktionen runt om i världen. Wärtsiläs planerade investeringar för innevarande år uppgår till ca 200 miljoner euro globalt.

Rederierna fäster allt större uppmärksamhet vid fartygens driftskostnader och miljöaspekter. Wärtsilä antar utmaningen genom att erbjuda lösningar som optimerar systemens verkningsgrad för att uppfylla dessa. ”Vi har utvecklings- och tillverkningskompetens inom propulsionssystem i Drunen. Vi är världens ledande propellertillverkare om man räknar ihop produktionen i Europa och Kina”, sade koncernchef Ole Johansson vid invigningsceremonin i dag.

Holland hör till världens centrala sjöfartsländer, och landet har ett omfattande leverantörsnätverk, specialiserade och effektiva skeppsvarv samt professionella designföretag. Den holländska sjöfartsmarknaden och serviceverksamheten väntas fortsätta sin tillväxt under de kommande åren.

Wärtsilä investerar 10 miljoner euro
Utbyggnaden ingår i investeringsprogrammet för Drunenfabriken åren 2007-2008 på ca 10 miljoner euro sammanlagt. Den nya fabriken kommer att producera ca 100 styrpropellrar om året. Styrpropellrarna monteras på specialfartyg, olje- och gasplattformar samt andra offshorelösningar som kräver god styrbarhet. Hela fabrikskapaciteten tas i bruk fram till 2009.

När hela produktionskapaciteten tagits i bruk kommer den nya fabriken att ha 40 anställda. Extra personal anställs och utbildas huvudsakligen lokalt.

Wärtsilä har 1 500 anställda i Holland
Wärtsilä har 1 500 anställda i sina fyra största enheter i Holland, varav ca 700 arbetar i Drunenfabriken som tillverkar propellrar och styrpropellrar. I Drunen finns också ett kompetenscenter för propulsionssystem. Därtill har Wärtsilä verksamhet i Zwolle, Schiedam och Kruiningen. Av personalen arbetar 950 personer inom Services, vilket gör Wärtsilä ett av de mest centrala servicebolagen inom sjöfart i Holland.

Wärtsilä tillverkar sammanlagt 1.500 propellrar med fasta respektive vridbara blad samt styrpropellrar om året. Förutom i Holland tillverkas propellrar i Norge, Spanien och Kina.

Ytterligare information: Fred van Beers, verkställande direktör, Wärtsilä Netherlands,
tfn  +31 65 157 3521
Jari Salo, direktör, Delivery Centre Propulsion, Wärtsilä Industrial Operations,
tfn  +31 65 101 6594.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.  Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä