Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries grundar ett samföretag för tillverkning av flerbränslemotorer till LNG-fartyg

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
23 januari 2007 kl 08:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) har undertecknat ett avtal om att grunda ett 50/50-ägt samföretag i Korea. Samföretaget kommer att tillverka flerbränslemotorer till LNG-fartyg, som transporterar flytande natur gas. Den sammanlagda investeringen uppgår till 58 miljoner euro. Wärtsiläs andel är 29 miljoner euro. Företagets namn blir Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och det kommer att verka i Sydkorea.

Efterfrågan på Wärtsiläs flerbränslemotorer har ökat markant efter att man i LNG-fartygens teknik övergått till flerbränslemotorer. Huvudmarknaden är i Korea. Efterfrågan väntas fortsätta att öka i takt med den ökande efterfrågan på naturgas. Hittills har Wärtsilä fått in order på 206 Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer till 52 fartyg. Största delen av dessa fartyg byggs i Korea. Koreas globala marknadsandel inom tillverkningen av LNG-fartyg ligger för närvarande på över 70%.

“Detta samföretag förstärker de starka sidorna hos bolagen som sedan tidigare är partners: det enorma kunnandet hos världens största skeppsbyggare samt expertisen och erfarenheten hos världens ledande motorkonstruktör och leverantör av fartygsmaskinerier. I Wärtsiläs strategi är detta ett betydande steg i att förstärka vår tillväxt på den kontinuerligt växande asiatiska marknaden”, konstaterade Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson vid undertecknande av avtalet i Korea. Från HHI:s sida undertecknades avtalet av HHI:s vice ordförande och verkställande direktör, doktor Min Keh-Sik.

Samföretaget kommer att inleda tillverkningen av Wärtsilä 50DF–flerbränslemotorer till skeppsbyggnadsmarknaden i Korea, Japan, Kina och Taiwan. Fabriken inriktar sig på montering och provkörning av motorer. Den första motorn blir färdig under senare hälften av år 2008. Fabrikens kapacitet kommer att uppgå till drygt 100 motorer per år. Wärtsiläs försäljningsorganisation fortsätter att betjäna marknaderna i Japan, Kina och Taiwan, medan samföretaget direkt betjänar marknaden i Korea.

Samföretaget utnyttjar Wärtsiläs och HHI:s befintliga servicenätverk i ca 70 länder och erbjuder komplett service för kundernas fartygsmaskinerier under motorernas hela livscykel.

Wärtsiläs fabrik i Trieste, Italien fortsätter att tillverka Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer för skeppsbyggnadsmarknaden utanför Östasien och för den växande kraftverksmarknaden.

Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries har ett långt samarbete bakom sig. HHI tillverkar Wärtsiläs lågvarviga motorer med licens.

Samföretaget kräver sedvanliga myndighetstillstånd.

För ytterligare information kontakta gärna: Jaakko Eskola, direktör för Wärtsiläs Ship Power-affärsområde, telefon +358 10 7095 634

Vice verkställande direktör O.S. Kwon, Hyundai Heavy Industries, telefon +82 52 202 7028

Hyundai Heavy Industries
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.(HHI) är ett världsledande bolag inom tung industri. Omsättningen uppgick år 2005 till ca 10,2 miljarder dollar och antalet anställda till 26 000. HHI är världens största skeppsbyggare och den största tillverkaren av tvåtakts dieselmotorer till både fartyg och kraftverk.

Wärtsilä
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä