Komplettering av finansiella uppgifter till Wärtsilä Oyj Abp:s rekommenderade kontantoffert för Hamworthy plc

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
22 november 2011 kl 19:00 E. Europe Standard Time

Pressmeddelandet, som Wärtsilä publicerade 22.11.2011 kl 9.00 lokal tid, kompletteras med mera detaljerade finansiella uppgifter om Hamworthy plc. Hamworthy plc publicerade delårsresultatet för april-september 2011 idag, den 22.11.2011 kl 9.00. Nyckeltalen finns nedan.
 

GBP Halvår per 30.9.2011 Helår per 31.3.2011 Helår per
31.3.2010
 
Omsättning 109 232 181 628 214 330
Rörelseresultat 9 030 13 307 19 464
Rörelseresultatmarginal 8.4% 7.6% 9.1%
Resultat/aktie 16.7 24.1 32.2
Anläggningstillgångar 43 297 45 022 45 110
Omsättningstillgångar 168 983 172 907 164 324
Tillgångar totalt  212 280 217 929 209 434
Kortfristiga skulder 92 652 96 036 91 985
Långfristiga skulder 20 386 23 443 32 449
Skulder totalt 113 038 119 479 124 434
Eget kapital totalt 99 242 98 450 85 000

Länken till pressmeddelande från den 22.11.2011: Wärtsilä meddelar om rekommenderad kontantoffert för Hamworthy plc

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10709 5445
pauliina.tennila@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med 17.500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland
www.wartsila.com  

© 2020 Wärtsilä